Wat is een goede media-trainer, en wat is goede mediatraining?

Zoals in elk vak zijn er goede en minder goede mediatrainers. Hoe ziet u het verschil? Wel, iemand die door een goede coach is begeleid, zal de media geven wat ze vragen: een verhaal, sterk gebracht en in de vorm die bij het medium past.

Een goede training leert je om de boodschap te brengen in de vorm die media en pers accepteren. Journalisten hebben een hekel aan ontwijkende antwoorden, prietpraat, en zeker aan ondeskundig gestuntel of zelfs leugens en bedrog.
Mensen die niet dichtklappen bij de eerste stoute vraag, geïnterviewden die hun vakjargon kunnen vertalen in algemeen verstaanbaar Nederlands en zelfverzekerde gesprekspartners: dat is het resultaat van de begeleiding door een goede mediatrainer.

VRAAG MEER INFORMATIE

Vertrouwen en deskundigheid

Belangrijk is dat de mediatrainer in de ogen van de trainee een autoriteit is. Een trainee moet direct alle twijfel over de deskundigheid van de trainer opzij zetten. Mediatraining door beginners of amateurs werkt niet. Verlaat u dus niet op gelegenheidstrainers, en loop geen training voor tv-presentatie terwijl u eigenlijk een mediatraining wilde.

Een mediatraining mag nooit een persoonlijkheids-assessment worden. Het is belangrijk dat mensen steeds authentiek blijven, ook als ze in de media verschijnen. Sleutelen aan de authenticiteit van een trainee is niet ons motto. Wél beklemtonen we de sterke kanten van een persoonlijkheid. Wij helpen mensen om overeind te blijven bij kritiek en we leren ze hoe ze punten kunnen scoren bij hun doelpubliek. Ook hier gaat het niet alleen om simpele truukjes maar om de power waarmee de boodschap en de inhoud kan overgebracht worden.

Waarom training door een tv-interviewer en niet door een tv-presentator?

Er zijn trainers die sterk de nadruk leggen op de vórm. Hoe ziet de geïnterviewde er uit? Wat doet hij met zijn handen, met zijn hoofd? De mediatrainers die deze overtuiging koesteren zijn vaak (oud-)tv-presentatoren. Ze vinden dat televisie vooral beeld is en vinden dat je daar op moet letten. Er zijn ook trainers die je een soort gevechtstechnieken aanleren omdat ze je inpeperen dat journalisten allemaal agressief, onverhoeds, slinks en kwaadaardig zijn. In hun trainingen zit veel schrikeffect.

Koop geen mediatraining die pas halfweg stopt!

VRAAG OFFERTE OP MAAT

Een goede mediatraining houdt ook in dat U de ínhoud van Uw boodschap kan overbrengen. En dat doel bereikt u slechts door te trainen op het helder en bondig formuleren. Overtuigingskracht en geloofwaardigheid zijn minstens even belangrijk. Mensen die de media willen of moeten te woord staan (tv, radio, maar ook in de krant, waar het beeld er niet toe doet) dienen scherp en begrijpelijk te formuleren, moeten hun opvattingen indringend onder woorden brengen en moeten onbevangen uitpakken met meningen en visies.

Logischerwijze leer je dit het beste bij trainers die zelf het klappen van zweep kennen en die zelf het interviewvak jarenlang en op hoog niveau beoefend hebben.

Sommige trainingen doen meer goed dan kwaad indien ze op ondeskundige wijze zijn gegeven. Een amateuristische "mediatraining" kan wel's foutlopen als de zogenaamde "harde aanpak" wordt beoefend. Trainees hard interviewen en bruskeren is op zich niet fout, want de media doen dat soms ook. Je moet je sterke en zwakke kanten kennen en weten hoe je ermee omgaat in de meest kritische omstandigheden. Maar het resultaat kan nefast zijn voor het rendement van de training, voor de media-prestatie en zelfs voor het zelfvertrouwen van de trainee indien de trainer onervaren is. Ook dat is een aspect dat je keuzevoor een mediatraining mee moet bepalen.

Empathie met de leefwereld van de trainee

Goede mediatrainers bestuderen eerst terdege de onderwerpen van hun trainee. Ze weten waar de gevoelige punten liggen en wat er over zo'n onderwerp eerder in de media is gezegd. Ze hebben een goed ontwikkeld gevoel voor wat nieuws is op een bepaald terrein.
Wij voorzien altijd een intake-gesprek met de trainee of zijn/haar medewerkers. Mediatraining is immers maatwerk!

Discretie

Wij geven over onze mediatrainingen nooit informatie aan derden. Alle informatie die vanuit uw organisatie of bedrijf wordt gebruikt bij de trainingen, opnames en resultaten van de trainess behandelen wij als strikt vertrouwelijk. Ook namen van deelnemers en trainees worden nooit bekend gemaakt, tenzij daar duidelijke afspraken over zijn gemaakt.

NEEM CONTACT