Onze reminders voor wie bij ons de mediatraining heeft gevolgd:

1. Nieuws worden

 • Nieuwswaarde, primeur
 • Verwachtingspatroon doorbreken
 • Afwijkende invalshoek
 • Vernieuwingen
 • Maatschappelijke relevantie
 • Relevant cijfermateriaal

Wat is je nieuws en wat wil je bereiken?

 • Zorg voor nieuws
 • Denk eerst na over je boodschap. Wat wil je de buitenwereld precies laten weten?
 • Bedenk vervolgens wat de nieuwswaarde is van je verhaal. Kranten willen graag de primeur hebben, een nieuwsfeit als eerste 'brengen'.
 • Probeer te bedenken wat anders is dan normaal, en zet dat centraal in je nieuwsboodschap. 'Man bijt hond' is nieuws, 'hond bijt man' niet. Ook een tegendraadse opinie kan nieuws zijn.
 • Stel je doel vast
 • Bepaal wat je wilt bereiken, bijvoorbeeld:
 • Aandacht in de krant voor een actie of een activiteit
 • Een verandering van beeldvorming over mensen met een beperking
 • Aandacht voor wat je bedrijf heeft bereikt.
 • Pas daarop je nieuws aan. Kom niet met een verhaal over mistoestand.

Bepaal je doelgroep

 • Bedenk wie je wilt bereiken.
 • Het lezerspubliek van kranten bestaat uit veel verschillende groepen mensen met verschillende interesses en belangen. Stel van tevoren vast voor welke groep je nieuws bedoeld is.
 • Wees je bewust van beeldvorming
 • Ga na welk beeld je neer wilt zetten. Gebruik om te beginnen de juiste woorden : journalisten zullen geneigd zijn deze over te nemen.
 • Leg zo veel mogelijk de nadruk op mogelijkheden in plaats van beperkingen.
 • Pas op met het te veel in het nieuws brengen van probleemverhalen. Probeer liever de positieve invalshoek te vinden. Zet negatieve zaken om in positieve zaken.

Tips

 • Verzin een verrassende term om je kwestie onder de aandacht te brengen.
 • Bedenk wie je wilt bereiken en pas daarop het medium dat je uitkiest aan.
 • Kies een positieve invalshoek; vermijd een negatieve toon.
 • Stel in drie zinnen vast wat je belangrijkste boodschap is. Leg de nadruk op wat er nieuw aan is.nden als je doel is dat je organisatie op een positieve manier in het zonnetje wordt gezet.

2. Kernboodschap

 • Onderscheidende waarde
 • Relevantie voor doelpubliek (argumentatie)
 • Uitgaan van publiek, niet van insiders
 • Toegankelijkheid
 • Individuele consumptie = individuele boodschap
 • Zorg dat je een DOELSTELLING hebt
 • Dossierkennis , MAAR : ...Vertrouw niet alleen op Uw parate kennis
 • 360 °
 • Geen improvisatie
 • Klankbord

3. Reactieve situaties

Het opportuniteitsvraagstuk:

 • Ben ik de juiste persoon?
 • Is dit het juiste moment?
 • Wat is de context?
 • Wat zijn de risico's/opportuniteiten?
 • Wat is de (verborgen) agenda?

Tips:

 • Informatief? Inquisitief ?
  • Waarom komt u eigenlijk bij mij terecht?
  • Waar gaat Uw verhaal-interview-reportage over ?
  • Met wie praat u nog?
  • Wat hebben die mensen gezegd ?
  • Met wie gaat u vervolgens nog praten ?
  • Cijfers ?
 • Creër een WIN-WIN situatie

4. Reminders voor het interview

 • Controversiële vragen identificeren
 • Spinnen =
 • Positiveren
 • Agenda-setting
 • Interview >< Conversatie
  • Verhaalstructuur:
  • Argumentatie
  • Conclusie = SCOREN
  • 1 + 1 = 2
 • Herhalen = herhalen

5. Tijdens het interview

 • Toon empathie, " people first, company second"
 • Een woordvoerder is geen "buffer" maar een "brug".
 • Keer steeds terug naar je Kernboodschap.
 • Laat je geen woorden of interpretaties van je woorden in de mond leggen
 • Geen jargon
 • Ga niet in op " wat indien" vragen
 • Er zijn geen "schuldigen"
 • LIEG NOOIT
 • GA NIET " OFF -THE RECORD" ( anders dan "briefing")